Ako to funguje?

(Platí pro označené produkty)

Rozhodnutí Evropského soudního dvora

Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 3. července 2012 zcela jednoznačně nastavuje pravidla pro výklad autorského zákona z hlediska vyčerpání autorských práv.

Ustanovení § 14 autorského zákona (z.č. 121/2000 Sb.) uvádí, že „prvním prodejem nebo jiným prvním převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla v hmotné podobě, který byl uskutečněn autorem nebo s jeho souhlasem na území členského státu Evropských společenství nebo jiné smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru, je ve vztahu k takovému originálu nebo rozmnoženině díla právo autora na rozšiřování pro území Evropských společenství a ostatních smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru vyčerpáno“.

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že obchodování s „použitými“ softwarovými licencemi je legální, a že autor takového softwaru nemůže bránit jejich dalšímu prodeji.

Exkluzivní práva na distribuci a kopie počítačového programu pokrytá licencí se vyčerpají prvním prodejem, uvedl Evropský soudní dvůr. Rozhodnutí se vztahuje na stažený software i na aplikace distribuované na CD či DVD. Nevadí ani pokud toto licenční ujednání výrobce zakazuje. EULA a podobné licence nemohou být nad evropským právem a body, které jsou s ním v rozporu, jsou proto neplatné.

rw_softfair_rozkres_jaktofunguje_1_0-02 

Přečtěte si další články:

Nemusíte jít vždy s dobou. Legální software si pořiďte z druhé ruky, úspora může být výrazná

Zlom u Soudního dvora EU: použitý software lze dále legálně prodávat

Prodej použitých softwarových licencí je legální, rozhodl Soudní dvůr EU

 

Časté dotazy

Co je Evropský soudní dvůr?

Soudní dvůr Evropské unie (dříve Evropský soudní dvůr; ESD) je nejvyšším soudem Evropské unie. Má poslední slovo ve věcech právního řádu EU. Byl zřízen v roce 1952 a sídlí v Lucemburku na rozdíl od většiny ostatních institucí EU, které sídlí v Bruselu. Za každý stát EU je v něm 1 soudce. Rozhodnutí Evropského soudního dvora je závazné pro všechny státy Evropské unie.

 

Může být disk nebo štítek opotřebený? (přeprodej programu na hmotném nosiči)

Ano. Jedná se o použité rozmnoženiny počítačového programu, kdy původní vlastník z důvodu přechodu na nový operační systém nebo z důvodu likvidace počítače / počítačů tyto rozmnoženiny uvolnil k dalšímu prodeji. Na důkaz toho, že přeprodaný software již není původním vlastníkem používán, získáváte původní štítek COA. Vzhledem k tomu, že se jedná o původní, originální štítek Microsoft (nikoli falsifikát), může mít na sobě znaky opotřebení.

 

Může být přeprodán pouze aktivační klíč bez hmotného nosiče?

Ano. Soudním dvorem EU bylo deklarováno, že za první prodej rozmnoženiny počítačového programu se považuje i umožnění zhotovení takové rozmnoženiny on-line na základě úplatné licenční smlouvy uzavřené předem s nositelem práv (autorem softwaru). Vyčerpání práva autora na rozšiřování softwaru se tedy vztahuje i na rozmnoženiny, které byly při svém prvním prodeji staženy do počítače prvního nabyvatele.

 

Musí se druhý vlastník počítačového proramu řídit smlouvou EULA?

Prvním prodejem rozmnoženiny počítačového programu dojde k vyčerpání práv autora na rozšiřování pro území Evropské unie a tento nositel práv již není oprávněn regulovat jeho další distribuci (ustanovení § 14 autorského zákona). Druhý a následující vlasníci rozmnoženiny počítačového programu již nejsou ve smluvním vztahu s nositelem práv a nedopadají tedy na ně paradoxně ani podmínky licenční smlouvy (EULA) včetně možných omezení. Druhý a další nabyvatel je oprávněn počítačový program užít přímo na základě zákona, konkrétně ustanovení § 66 odst. 1 autorského zákona.

 

Musí být přeprodaná OEM verze instalovaná na nový počítač?

Přeprodanou OEM verzi můžete instalovat na jakýkoliv počítač viz předchozí bod.

 

Bude přeprodaný software fungovat stejně jako nový?

V případě nákupu softwaru u naší společnosti máte plnou záruku na bezproblémovou instalaci a aktivaci produktu.  Je možné, že aktivaci bude nutné provést přes automatizovanbou telefonní linku Microsoft. Jedná se originální software, během používání získáváte veškeré aktualizace a záplaty vydané společností Microsoft.